Sınavlar 3-22 Mart’ta yapılacak

Başvurularını tamamlayan taşeron işçiler için takvim şu şekilde işleyecek:

-Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin  ilanının 12 Ocak-20 Şubat,

-İlana itirazların 21-23 Şubat,

-İtirazların incelenmesi  ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart,

-Sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav  kuruluna itirazın 23-26 Mart,

-İtiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise  27-31 Mart tarihlerinde yapılması

Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan’a kadar topluca  işçi kadrolarına geçirilecek.