Ev Haczi Uygulaması Bitiyor

Anasayfa Güncel 20 Ocak 2012 Okunma
Ev Haczi Uygulaması Bitiyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin Resmi Açıklamayı Yaptı: Ev Eşyası Haczedilemeyecek

3.Yargı Reform paketi hakkında açıklamalar yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin borçlu ile aynı çatı altında yaşayan hiçkimsenin gerekli ve hertürlü ev eşyası haczedilemeyecektir. Yasanın uygulama istisnası para, banknot, altın ve gümüş gibi değerli şeyler haczedilebilecektir.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargının hızlandırılması için hazırladıkları tasarıyla daha modern anlamda bir icra teşkilatı kurulması ve daha kaliteli hizmet verilmesinin amaçlandığını belirterek, icra dairelerinde çalışan personel sayısının artırılacağını, icra katipliği kadrosunun ihdas edileceğini, icra dairelerinin de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin kullanılmasının hüküm altına alınacağını söyledi.

İcra dairelerindeki iş yükü hakkında bilgi veren Ergin, Türkiye’de yılda ortalama 6 milyon 500 bin icra takibinin başlatıldığını, 2012 yılı itibarıyla icra dairelerinde yaklaşık 12 milyon 700 bin dosya bulunduğunu kaydetti.

İlamsız icra takibinde masraf miktarını verdiği örnekle anlatan Ergin, 100 liralık bir borcun 2012 yılı itibarıyla ödeme emrinin tebliği üzerine borcun kendiliğinden ödenmesi halinde bile 234 liraya, haciz ve satış sonrası ödendiğinde ise 541 lira 65 kuruş olarak tahsil edildiğine işaret etti.

Ergin, haciz yoluyla borcun tahsilinin borçlular bakımından çok ağır sonuçları olduğunu da vurgulayarak, ilamsız takiplerde alacağın miktarı aylık asgari ücretin altında olması halinde doğrudan icra takibine başlanılmayacağını, borçluya ”ödemeye davet yazısı” gönderileceğini kaydetti. Ergin, borçlunun borcunu ödemesi durumunda masrafların alınmayacağını, icra dairelerinin parayla temasını kesmek için her türlü nakdi tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılacağını, icra dairelerinin parayla ilişkisinin zorunlu haller dışında tamamen ortadan kaldırılacağını belirtti.

Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyaların haczedilemeyeceğini, para, kıymetli evrak, altın, gümüş veya antika, değerli taş, madeni süs eşyası gibi kıymetli şeyler ile aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan birinin haczedilebileceğini kaydetti.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, haczedilen malların toplam değerinin aylık asgari ücretin beş katının altında kalması halinde bu malların muhafazası için yapılan giderler dikkate alınarak, bu malların bulunduğu yerde bırakılmasının daha uygun olacağının değerlendirildiğini söyledi.http://tvarsivi.com/player.php?y=451&z=2012-01-18%2017:48:00

Hızlı yargı paketi tamam

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, yargının hızlandırılması amacıyla hazırlayarak Bakanlar Kurulu’nda sunumunu yaptığı tasarı, bu hafta TBMM’ye sunulacak.

İcra ve İflas Kanunu’nda 35 maddede değişiklik yapıldı. İcra dairelerinde yaşanan yığılmanın önlenmesi için icra ve iflas müdürlüklerine yapılan her türlü tahsilat ve ödemenin bankalar aracılığıyla yapılması imkanı getirilecek. Bu yolla icra-iflas dairelerindeki 9 milyona yakın dosyanın bankalar aracılığı ile işlemden kaldırılması bekleniyor.

–  Bir kişinin borcundan dolayı ailesinin veya yakınlarının mağdur edilmesi önlenecek ve ev eşyasına haciz konulamayacak.

–  Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin üretim araçlarına el konulmayacak. Bir işletmenin üretimini sürdürebilmesi için zorunlu olan araçlara icra yoluyla haciz getirilemeyecek. Bu davalardan kaynaklı iş yükü de azalacak.

Hürriyet, 18 Ocak, 2012

Özellikle kadınlar ve çocuklar açısından büyük bir drama dönüşen ev eşyalarına  devri bitiyor. İcra memurları artık evlerden TV, koltuk, buzdolabı alamayacak.

Borç yüzünden eve gelmesi ve ev eşyalarının haczedilmesi artık tarihe karışacak. Vatandaşlar için drama dönüşen ev eşyalarını haczetme olayına son verecek uygulama İcra İflas Yasa Taslağı’ndaki değişiklikle hayata geçirilecek. Adalet Bakanlığı’nın uzun süre önce hazırlayıp kurumların görüşe açtığı İcra İflas Yasa Taslağı’nda bazı değişiklikler yapılarak Bakanlar Kurulu’na sunulur hale geldi.

Paket kapsamında 8 milyon civarında dosyanın düşmesi sağlanarak hem yargının yükü azaltılacak, hem de evlerine icra gelecek korkusu yaşayanlar rahatlayacak. İlk Bakanlar Kurulu’nda ya da en kısa zamanda ele alınıp Meclis’e sevkedilmesi beklenen paket kapsamında, İcra İflas Yasası’nın 30 maddesi değiştirilecek.

7 MİLYON DOSYA DÜŞECEK

Öncelik olarak icra dairelerinde para alışverişi kalkacak. Parasal işlemler banka aracılığı ile yapılacak. Vatandaşları kedere boğan ev eşyalarına haciz konulması uygulamasına son verilecek. İcra memurları evlere gelip televizyon, buzdolabı, koltuk ne varsa alıp götüremeyecek. KOBİ’lerdeki üretimin durmasını önlemek için buralardaki üretim araçlarına haciz yasağı konulması da gündemde. İcra İflas Yasası’nda yapılacak değişiklikle, icra dairelerinde bulunanlarla birlikte toplam 7 milyon dosya düşmüş olacak. Yani, 7 milyon hane icradan kurtulacak.

25.12.2012, Takvim gazetesi, Zübeyde YALÇIN

EVDE HACİZ KADINA VE ÇOCUĞA UYGULANAN PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR 

Evde Yapılan Haciz İnsanlık Ayıbıdır. Evde ne bulursa alan bir zihniyet ile buna müsade eden kanunlar değişmelidir. İcra müdürlüklerinden görevlendirelen personel, avukatların emrinden çıkmalı, kanun adına görev yapmalıdır. Suçu günahı ve borcu olmayan kadın ve çocukların hakları koruma altına alınmalıdır. Eve ayakkabılarını bile çıkarmadan, polis ve hamallarla giren, evin en mahrem bölgelerinde arama yapan, çocuk odalarından taciz amaçlı bilgisayar, mutfaktan buzdolabı ocak kaldıran vicdansız icra avukatları durdurulmalıdır. Bu uygulama adeta devlet eliyle çocuk ve kadına karşı yapılan psikolojik şiddettir.Yeni çıkacak yasada ev haczi yeniden yapılandırılmalıdır.

İŞTE SİZE PSİKOLOJİK ŞİDDETİN İSPATI:

BU YORUMLARI SAVUNMANIN SEMBOL SİMGELERİ AVUKATLAR YAPIYOR, OKUYUNCA KANINIZ DONACAK !!!

-Muhalefet sorumsuzluğu.Söz konusu ev eşyalarının haczi ve muhafazası borcu karşılamasa bile borçluyu ödemeye zorlamaktadır.

-Umarım komisyonda olumlu kanaat oluşmaz.Sonuçta haciz işleminin manası borçluyu rahatsız etmek,şayet bu uygulama kaldırılırsa çok vahim sonuçlar doğurur.(vahim sonuçlar nedir ?)

-Kesinlikle yanlış bir uygulama- kanun değişikliği olur… Evde bulunan belki mal olarak değeri olmayan malların haczi ile yedieminliği suistimal , kişinin evi terk edip kaçması, ailesinin de bu borçtan haberdar olması sağlanmakta . Ayrıca insanlar alacaklı- borçlu sosyal alanda sürekli karşılaşmakta …(kişinin evi terk edip kaçmasını sağlamak çocuk ve kadını yalnızken baskı altına daha rahatmı alıyor ?)

-””Gerekçede ” Evinden eşya kaldırılan vatandaşlar arasında intihar eden, cinnet getiren, yakınlarına zarar verenler vardır. Ailenin yakınları ve komşularına karşı saygınlığı zedelenmekte, borçlunun yanı sıra, eş ve çocuklar da mağdur olmaktadır. Evden eşya kaldırmak kimi zaman da, alacaklı tarafından şantaja dönüştürülmektedir ” denildi.””
Böyle bir gerekçenin hiç bir hukuki temeli mantığı yoktur.Şantaja dönüşmek?Hakkı kullanmak ne zaman şantaj oldu?
Ailenin yakınları ve komşularına karşı saygınlığı zedelenmekte?Parayı ya da malı ya da hizmeti kullanınca sorun yok ama?
Evinden eşya kaldırılan vatandaşlar arasında intihar eden, cinnet getiren, yakınlarına zarar verenler vardır?Ben de günde birçok şeyde sinir harbine giriyorum ama gidip intihar etmiyorum ya da bir başkasına zarar vermiyorum?
Komik şeyler bunlar komik.. (intihar komik ? sizin için sadece para gerçek !)

-Sıcak ve ılıman iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde buzdolabı deyip geçmeyin.  Allah muhafaza gıda zehirlenmesinden ev halkından biri hastanelik olduğunda eminim vicdan azabı çekersiniz. (dalga geçiyor)

-Peki bu şekildeki bir düzenleme alacağın tahsilini daha da zorlaştırmaz mı..Ev haczinin tahsilat yönünden bir anlam taşımadığı fikrini ben de paylaşmaktayım.Fakat en azından onun borçlular üzerinde hissettireceği baskılar kimi zaman taahhüt almamızı daha kapsamlı bir deyimle borçlular ile görüşme yapabilmemizi saglamıyor mu..(taahhüt=hapis baskısı)

-Herkes borçlansın ne güzel…eve en iyisinden! çamaşır makinesi ,buzdolabı,şöyle bilmem kaç inç plazma tv hem de en az iki tane almalı,paraları da gömdün mü bu iş tamam demektir….!  (Burada borçlunun evindeki beyaz eşyların lüks olduğu kastediliyor !)

-ev haczi elimizde ki tek psikolojik baskı unsuru.

-Alacaklının son kozudur ev eşyası haczi,Mal beyanı cezası kalktı,emekli maaşına haciz kalktı,çeklerde kalkıyor,haczi de kaldıralım tam olsun.Bizde avukat olarak yanımızda tetikçi bulundururuz artık tahsilat yapmak için. (mafya tehdidi yapılıyor)

-Ayrıca ev eşyası hacizlerinden bir avukat olarak çok iyi sonuç alıyorum.Borçlunun durumu beni hiç ilgilendirmez.Zaten borçluların tamamı dolandırma kastıyla hareket ediyorlar.Dürüst insan ne yazık ki kalmadı memlekette dolayısıyla eşya haczi kaldırılmamalıdır.İbret olsun diye ,rezil etmek için kaldırırım ben, yaptırım gücü olarak zaten başka ne kaldı ki elimizde…

-Benim işim budur, alacağı tahsil etmek. Eve  gitmezsek başka türlü baskı nasıl kurarız ? Ben giderim kaldırırım, kadın kocasına borcu ödetir. Ortamda çocuk olmaz ise iyi olur, işi zorlaştırıyorlar ama onu ayarlamak çok zor, ben artık ağlamalarına alıştım.  (çocuklar ? alışırsınız !!!)

-Gün gelir..
Manevi baskı tarih olur…(o gün geldi)

-Ev hacizleri borçlular üzerinde manevi baskı yarataracak,borçlarını tahsilini gerçekten de kolaylaştırıyor.Muhafaza işlemi yapılmasa bile eve gidilmesi borçluyu baskı altına alıyor.

Kaynak: http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=66215 , http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=39401

DURDURUN ARTIK BU İNSANLIK DRAMINI !!!

Anne- babası borç yüzünden hapiste bulunan genç intihar etti. Korkuteli İlçesi”nde borç nedeniyle anne ve babası hapiste bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Ç., çok sayıda tansiyon hapı içerek intihar etti. Korkuteli”nde çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Dudu ve Ömer Ç. çiftinin çocukları Hüseyin Ç., evlerinde çok sayıda tansiyon hapı içti. Yakınları tarafından götürüldüğü hastanedeki ilk müdahalenin ardından Antalya”ya sevk edilen Hüseyin Ç. kurtarılamadı.
Ailenin 1 yıl önce kızlarını evlendirdiğini ve borçlandığını belirten mahalle sakinleri, borçları ödeyemedikleri için 2 ay önce baba Ömer Ç.”nin iki hafta önce de anne Dudu Ç.”nin tutuklandığını söyledi. Hüseyin Ç.”nin de borcu ödemek için taahhütte bulunduğu, ödeyememe ve hapse girme korkusuyla bunalıma girerek intihar etmiş olabileceği belirtildi.
Hüseyin Ç.”nin cenazesi, Antalya”da yapılan otopsinin ardından, ikindi namazı sonrası Korkuteli Alaaddin Mezarlığı”na defnedildi.

TAAHHÜDÜ İHLAL NEDİR

Bir borçlu borcunu zamanında ödeyemeyip kapısına icra geldiğinde yada kendisine ödeme emri gelip Ben bu borcu 4 taksitte ödeyeceğim deyip taahhüt edip borcunu ödeyemediği takdirde,borç miktarı kaç para olursa olsun hakim tarafından 90 gün hapis cezası ile çarptırılıyor. Borcun ödenmesi bile taahhüdü ihlal cezasını ortadan kaldırmıyor.
Ancak borçlu davacı şahsın davadan vazgeçmesi durumunda cezaevinden çıkabiliyor. Bu durumdan en çok Avukatlar memnun çünkü kendi alacaklarını garantiye almanın başka yolu yok.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden girdiği bunalımdan çıkamayana Özcan Sarıay evin girişindeki doğal gaz borusuna kemeri ile kendini astı. Sarıay’ı 11 yaşındaki oğlu Ramazan evde asılı halde buldu
İzmit Sebze Hal Müdürlüğünde 15 yıldır çalışan ve 3 Nolu Hal`in sahibi olan Özcan Sarıay, işleri iyi gitmeyince borçlanmaya başladı. Bir türlü alacaklarını toplayamayan 37 yaşındaki iki çocuk babası Özcan Sarıay evin girişinde ki doğal gaz borusuna pantolon kemeri ile kendini astı. Aslen Aksaraylı olan Hasan Sarıay ve Melahat Sarıay`ın iki çocuğundan biri olan Özcan Saray, 400 bin TL. civarında alacaklarını toplayamayınca girdiği bunalım sonrası kendi pantolon kemeri asarak intihar etti.

Eve haciz gelince 7. kattan atladı

Uşak’ta kefil olduğu arkadaşının borçlarından dolayı, eski eşinin evine haciz memurları gelince, 7. kattaki pencereden atlayan 3 çocuk babası terzi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, eski eşi Sibel Uzar’ın (37) Kemalöz Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları’ndaki evine giden terzi Ali Yayla (41), çocuklarıyla kahvaltı yaptı.Bu sırada Yayla’nın, daha önce kefil olduğu arkadaşının 40 bin liralık borcundan dolayı, eve bir bankanın avukatı, haciz memuru ve polisler geldi.Haciz memurlarını görünce kendini odaya kilitleyen Yayla, eski eşi ve görevlilerin ısrarına rağmen dışarı çıkmadı.Daha sonra 7. kattaki odanın penceresinden atlayan Yayla, olay yerinde hayatını kaybetti.

‘Eve haciz gelecek’ diyen eşini 7 yerinden bıçakladı

Kocaeli’ye bağlı Çayırova ilçesinde cinnet getiren koca, 25 yıllık eşini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Şahsın uzun süredir işsiz olduğu ve evlerine icra geleceğini söyleyen eşinin uyarısına sinirlendiği için eşini öldürdüğü öğrenildi. Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olay şöyle gelişti: Yüklü miktarda kredi borcu olan ve uzun bir süredir iş bulamayan Nurettin Erdem (51), iddiaya göre ‘Eve icra gelecek, zor durumdayız bir şeyler yap” diyerek kendisini uyaran eşi Nazgül Erdem (45)’le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getirdiği ileri sürülen Erdem, 3 çocuğunun annesini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

 

Eve Haciz İntihara Teşebbüs Ettirdi

Borçları yüzünden evine haciz gelen h.a karşısında haciz memurunu görünce evin çatısına çıkarak  intihara teşebbüs etti. Polisin ve eşinin yoğun çalabaları ile ikna olan h.a ‘nın bu hareketi yinede icra avukatlarını ikna etmedi ve ev eşyaları muhafaza altına alındı.

Eve haciz gelince sinir krizi geçirdi .

Antalya’da bir süredir aynı yaşayan karı kocanın evine haciz geldi. Eşinin muvazaalı (danışıklı) olarak borçlanıp eve kasten haciz gelmesine yol açtığını öne süren kadın, evden haczedilen eşyalar taşınırken sinir krizi geçirerek, eşine ait giyim eşyalarını balkondan attı.

Türkiye’de günde 2 bin 602 ev ve işyerine icra memuru gidiyor.

Türkiye Kamu Sen’den çarpıcı bir açıklama: Türkiye’de günde 2 bin 602 ev ve işyerine icra memuru gidiyor. 123 araç haczediliyor. Ortalama 273 fabrika ve işyeri kapanıyor.Türkiye Kamu Sen, ekonomik krizin sonuçlarını çarpıcı bir araştırmayla ortaya koydu. Sendikanın verilerine göre, Türkiye’de günde 2 bin 602 ev ve işyerine haciz amacıyla icra memurları gidiyor. Yine günde 123 araç haczediliyor. Her gün ortalama 273 fabrika ve işyeri kapanıyor.

Açıklamada ayrıca, “Söz konusu veriler değerlendirildi ve krizin faturasının vatandaşa çıkarıldığı savunuldu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Hazırladığı ekonomik paketlerle işverenleri sevindiren Hükümet, konu dar ve sabit gelirli olduğunda musluğu kapatarak bedel ödetiyor’ dendi.

ÇILGIN BABA EVE HACİZ GETİREN KIZINI BIÇAKLADI

Erkek arkadaşının birlikte seyahate çıkmak için kiraladığı aracın çalınması üzerine evine haciz getiren 20 yaşındaki Yeliz Ç.’yi babası bıçaklayarak öldürdü. Çılgın baba Hüseyin Ç. “Namusumu temizledim” diye bağırdıktan sonra kayıplara karıştı.

ANKARA’da Yeliz Ç, erkek arkadaşı Bülent K. ile birlikte seyahate çıkmak için araç kiraladı. Ancak araç çalınınca gençlerin başı derde girdi. Oto kiralama şirketi, aracın bulunamaması üzerine Yeliz Ç.’nin babasının evine haciz kararı çıkardı.

Evine haciz gelmesi üzerine adeta çılgına dönen 46 yaşındaki baba Hüseyin Ç., kızı Yeliz Ç.’yi arayarak eve gelmesini istedi. Ancak babasının kendisini dövmesinden korkan Yeliz Ç, gitmedi. Bunun üzerine baba, kızıyla, yanında kaldığı arkadaşı Mihriban Y.’nin evinde görüştü. Baba ile kız arasında, haciz olayı ve erkek arkadaş yüzünden tartışma yaşandı. Hüseyin Ç, kızına, “Neden araç kiralayıp çaldırdınız? Ben senin, erkek arkadaşınla yaptığın borçlarını mı ödeyeceğim” diye bağırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Ç., yanında getirdiği bıçağı kızının göğsüne sapladı. Yeliz Y., kanlar içinde yere yığılırken, baba Hüseyin Ç., “Artık namusumu temizledim” diye bağırarak evden kaçtı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.

BORÇLARI YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ!

Erzin’de yüklü miktarda borcu bulunan İşadamı Adil Avcı, kendisini boynundan vurarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saat 20. 30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve üç çocuk babası olan Adil Avcı, evde yalnız olduğu sırada boynuna tabancayla tek el ateş etti. Komşuların silah sesi duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri Avcı’yı ölü buldular. Avcı’nın en son eve haciz geldikten sonra bunalıma girdiği belirtildi.

 

“Ev Haczi Uygulaması Bitiyor” için 72 cevap

 1. samet diyor ki:

  gercekten ev hacızı kalkması çok ıyı oldu bazı avukatlar eve hacız getırıyor adamın tam 5 çocugu var ama avukat dınlemıyor akşam oluyor avukat sıcacık evıne gıdyor am hac etıgı ev ıse dunup kalıyor adam kendısnı intihar eıyor avukat ta sorun yaşanması ıcın ailesine yag cekıyor elımde deyıl muvekılım ıstedı dıyor benım devletim bır başkadır devletın başında ve devleti yöneten binlerce şükür

  • samet diyor ki:

   bunuda deyim her mazada adamına göre versin kardeşim zorlayanmı var apk ALLAH razı osun sadullah razı olsun gewrcekten haklı olanı yaptı benim borcum yok ama arkadaşımın var ona çok acıyordum çünkü kefil olmuştu başkasına saygılarımla başbakanım elerinde öperim ayagın altını bile öeperim

 2. bülent yılmaz diyor ki:

  bu konunu düşünüp çıkaran herkeze teşekkürler .ben 2006 da iflaz edince avukatlar 60 000 tl lik makinelerimi 13 000 tl lik borca karşılık haczetti işim durdu ve ödemelerimi yapamadım.ben intahar etmedim ama halen geçmişteki sıkıntıları çekiyorum eğer alacaklı ve av insan olsalardı yedi emin olarak bırakırlardı ama onların ne olduğu belli çek kanunu dan önce 120 gün de cezaevinde kaldım şimdi sonuç olarak bu kanunlar iyi düşünülmüş insanların yararına olan kanunlardır .bundan avukatlar zarar göreceklerini söylüyorlar ama 1000 tl ye 3000 -3500 alırken biz faiz almıyoruz derlerdi fazladan aldıkları bu paraları çocuklarına nasıl yediriyorlar bunuda anlamıyorum ama bunlar vicdan meselesi bu yasayı çıkaran iktidar çok şükür bizleri bu belalardan kurtardı.buda iktidarın zayıfın güçsüzün yanında olabildiği bir karardır kimse bundan kocunmasın birde geçmişte sıkıntı yaşamış kobilere el attılarmı başbakanımız başta olmak üzere ve türkiye sevdalısı vekillerimiz bakanlarımız %80 le seçimlerde tekrar iktidar inşallah.şahsen siyası düşünce olarak son seçimlere kadar cumhuriyet halk partili biri de olsam yiğidin hakkını yiğide vereceksin kardeşim evet bir chp li olaarak adalet ve kalkınma partisine oy verdiğim için hiç de rahatsız değilim.Bu ülke artık istikrarını korumalı ve bu artık böyle devam tmeli çünkü 18 yıllık ticaret hayatımda battık çıktık artık batmak istemiyorum istikrar istiyorum.sayın başbakanım ben ülkemden hayatım boyunca üzerinde yaşamak dışında bir talebim bulunmadı.tek talebim geçmişte sıkıntı yaşamış olan esnaflarımızı teşfik veya kredi veya makine ve teçhizat konusunda desteklemenizdir. saygılarımı arz ederim.

 3. serpil diyor ki:

  icra felan kalkmadı benim eşim arkadaşına kefil oldu arkadaşı piyasada yok evimize icra geldi hani kalkıyordu icra …

 4. murat diyor ki:

  valla avukatlar bosa kuduruyorlar bazılarının yorumunuda okudum cunku ama gercekten helal olsun adalet bakanı ve sayın basbakana dolapla camaısr makınesıyle hıc tahsılat yapılmazkı zaten normaldede o sadece korkutma polıtıkası ve cocuk kadınlar zarar goırmekte veren verırken saglam versın malını nasıl veriyorsa…allah razı olsun sayın basbakan adalet bakanı ve onay vereceklerden..

 5. selma diyor ki:

  inşallah haciz kalkar.insan bazen istesede borcunu ödeyemiyor.işleri ters gidiyor ne yapsın yok işte.benimde çok borcum var.100 milyar civarı bunu alıp yemedim.işlerim ters gitti.faizi filan katlandıkça katlandı.yaşım 60. ne yaparsam yapayım bu parayı bulamam.bu yüzden asla muhtar kaydı alamıyorum.kendi adıma telefon yada hiçbir şey almıyorum.zile adımı dahi yazmıyorum.hep korku içinde yaşamak psikolojimi bozdu.bekarım.yaşlılığımda yalnız kalmak istemiyorum.talibim çıkıyor evlenemiyorum.adamın evine haciz gelir,tabi adamda beni kapıya koyar korkusu var. bundan sonraki hayatım hep böyle geçsin istemiyorum. bazen tekrar iş yeri açıp yavaş yavaş ödesem diye düşünsem bile açtığım an gelip haciz yaparlar o yüzden bu düşüncemide hayata geçiremiyorum bu yasa çıkarsa en azından haciz korkusu yaşamadan belki işlerimi düzene sokar borcumu ödeme imkanı bulurum.zile adımı yazar muhtar kaydımı yaptırırım.üzerimdeki psikolojik yükde kalkar.dilerim bu yasa çıkar.

 6. elif arya diyor ki:

  ADALET BAKANI VERDİĞİ SÖZÜ UNUTTUMU??

  Evlere yapılan içra kadına ve cocuğa İşkencedir.
  yasa bir an önce onaylanmalı. Evlere icrayı bir an önce kaldırılmalı
  Bankalar Sokaklara kurdukları stantlarla İşsiz gençlere Kredi kartı dağıtıyor – Hedef belli çocuklarımızı bataklığa çekerek Çocuğun ailesine Evine yapılan icrayla türk aile yapısını dağıtmak
  Yüz yıllardır Türk aile geleneğini yıkmak için Aile bireylerini Kredi kartlarıyla borçlandırıp daha sonra borçlu kişiye kredi vererek ödenemeyen para için Evlere icra götürerek aileyi perişan etmek__
  Evlere icra mutlaka yasayla durdurulmalı
  Eve yapılan İÇRA Kadına ve beşikteki bebeye devlet eliyle yapılan işkencedir__
  evlere i,çra biran önce kalkmalı

  bu yasayı meclisten geçirmek için hala ne bekliyorlar..

  • tuna diyor ki:

   bu yasa çantalı hırsızların işine yaramadı budünyada vicdansızların başında gelen çantalı hırsızlardır

   • suleyman durmaz diyor ki:

    avu zehir demek avukatlik herkesin yapacagi is degil allahsiz dinsiz imansiz olman gerekiyo benim eve 300 tl icin geldiler 5000 tllik esyamialdilar bide satmadilat maada haciz geldi binlira esyamida vermedilet sagligim pisikoloc bozuldu bugun oavukati yakalasam kitir kitir dogrucam israilden ingilizlerden farklari yok zaten onlarin musluman turk olduklari suphelo

 7. yeliz diyor ki:

  8 yasındaki oğlumun tek hedefi içracı olupppp.. onların evine gidip aynı şeyleri onlara yaşatmak oldu heppppppp bunu söylüyorr..artık düşünün o yastaki çoçuğun pisikolojisini ana babayı gecinnnnnnn.. lanet olsunnnnnn zenginler borçları nı ödemiyor küçük işverenlerin çoçukları neler yaşiyor birde adelet var diyorlarrrrrrr ne adelet beeeeeeeeeeee

 8. veli diyor ki:

  2008 senesınde bana dava acılmıs.2012 subat ayında bana teblıgat gelıyor 15 gun sonra dava sonuclanıyor ve benım 4 sene davadan haberım yok.velasılıkelam davayı kaybettım.ne oldugunu bıle anlamadan savunma dahı yapamadan.mahkeme 20 000 lıra olan borcumu 48 000 lıra olarak tescıllemıs.avukatı aradım bana dıyorkı bunu hemen ode yoksa ıcra gonderıcem evıne.yorumsuz.

 9. dursiye işleyen diyor ki:

  bu yasa çıkacak ya haciz memurları iş başında şimdi daha çok çalışıyorlar örnek 1 ayda 3 kere 1 eve gelinirmi yuuuuhhh bukadar çalışkanmı olunur onlar ne alırsak kar diyorlar vijdansıs köpekler nevar neyok alırlar hırsız gibi eve pis ayakkabılarla girerler sanki evde hayvan yaşıyor hayvana bile saygı varken insana yapılana nedenir yazık günah onlar bu cümleyi bile bilmez çocuk varmış kadın varmış ağlarmış umrundabile deyil onların buyüzden bu yasa çıkmalı buda bir insanın hakı insan gibi yaşamak için .

 10. halil kazdal diyor ki:

  acaba ofis malzemeleri icra olacakmı masa sandalye yardımcı olursanız memnun olurum

 11. halil kazdal diyor ki:

  bi çozum getirsinler başka kanunlar yururluğe girmeden durduruyorlar

 12. ismet diyor ki:

  valla gelsinşler benimde bi bankaya kaldı onuda ödeyecek durumum yok işimde yok alsınlar bakalım zate bunalmışım gelenleride kendimide vurur bi cinnet cinayeti daha olur ekliyom

 13. gökhan diyor ki:

  yorumlatı okudum ve medyadan da takip ediyordum icra kalktı diye daha bu gün yani 02/05/2012 tarihin de bir yakınıma icra geldi ve sildi süpürdü AKP KOCA BİR YALANSIN.

 14. yüksel diyor ki:

  tetikçini yerim senin sen hukuk adamısın soytarı değil vatandaş mağdur oluş binlra borcu olmuş 2 yılda 5 bnlira nasıl ödeyecek sen olsan ödermisin altınızda lüks arabalar lüks hukuk büroları mlletin kanını emiyosunuz sülük gib devletin po lisini al git ev bas hakaret et yok böyle birşey sen tetikçi alda bana gel bkliyorum örnek olarak 2009 yılında dosya açılmış bu dosya vatandaşa 2011 yılında vtndaşa baskı yapılarak alınmaya çalışılıyo üçkağıtçılığına dolandırıcılığında telefona çıkan çocuk deyip istediğini söyleyen hukukçu olamaz elbette borçlar ödensin kolaylık sağlansın bn tetikçi yanıma ırım diyebilen bir avukatı mesleğinden men ederim yokkkkkk böyle bişey

 15. HAKAN diyor ki:

  EWET HACİZ YAPILIYOR KONUŞMASINLAR YALANCILIK YAPMAYIN BARİ

 16. harun alacalı diyor ki:

  selam arkadaşlar hep goruyorumki yormumlar bedavacı gecınmekısteyen ınsanların. bu borc uzun konusmaya gerek yok yavas yavas ta olsa bu parayı malı herneyse aldın mı aldın colugun cocugunla yedın mı yedın. karsındakı ınsanında parasını gaspederek yedın ve hala borcunu vermıyorsun. yazıklar olsun sızın kalıbınıza borc demek şeref demektir ama borclandıgın ınsanda bır ınsan. yanı borcunuzu ne yapın ne edın odemeye calısın . emın olun allah borcunu odemek ısteyene yardımcı olur. şerefınızle yasayın ne avukata ne baskasına bulasın. ayrıca devlet ınsallah o yasayı kaldırmaz. çünkü unutmayınkı bırzamnlar borçlu olanlar zaman gelır alacaklıda olur

  • zayıflama hap diyor ki:

   kes lan traşı, sen adamlıktan bahsedeceğine şu sorumun cevabını ver misal 10.000 tl borç 1 senede 20.000 tl olursa nasıl ödenebilir

  • ne bıdı bıdı yapıyosun be.. hiç borcum yokken taşınmak için kredi kartından nakit avans kullandım..daha 6 ayda taksidi 166 tl olarak ekstreye yansıyan nakit avans 6 ay sonunda ne oldu biliyormusun??? 1,800 tl geldi bu ayki ekstrem..hep ödüyorum ama 166 nın bile asgarisini ödersen katlanır dimi o para..napalım para yok!!! kapının önünde mi kalalım taşınmayıp ev sahibi çık diyorsa!!! vermesin çalışmayana o zaman kodumunun bankaları kredi kartı ile kredi..cok biliyosunuz ya herseyi mk!!! Bedava geçinmekmişşş… Allahın denyosu!!

 17. geciktirici sprey diyor ki:

  harun bey ne güzel konuşuyorsunuz tuzunuz kuru heralde bu ülkede açlık sınırının antında kaç milyon insan var biliyormusunuz asgari ücretle çalışan bir insana 3000 tl lik kredi kartı verirseniz türkiyenin eyitim düzeyide belli sonuç ortada 12 700 000 icra dosyası allah kimseyi düşürmesin düşenede yardım etsin. ben üç liralık borç için 10 lira ödedim evime ekmek götüremedim yeri geldi hergün 12 km yol yürüdüm otobüse binemedim ama 3 borç 2 lira faiz 5 lira avukat ücretini ödedim allah kolay kazançla alın teri olmadan hakkan-iyet-ten uzak insanlardan şerrini eksik etmesin

  • gül diyor ki:

   size katılıyorum efe bey bizler çok iyi durumda insanlardık fakat işlerimiz bizim dürütlügümüzü ve oluşumuzu çekemeyen yakın akrabalarımız yüzünden borçlandırıldık bankalar ,şahıslarderken 3 yıldı iyıce battık şimdiise icralarla ugraşıyoruz aynen sizin gibiyiz eşimle.allah herkesin yardımcısı olsun

 18. Ne gereği Var? diyor ki:

  Harun Alacalı adındaki geri kafalılar olduğu sürece bu ülke adam olmaz..Adamın yaklaşımına bak!! Biz ülke olarak neden bu haldeyiz harun denilen şahsiyetin yorumunu oku anla…Kim borcunu ödeyebilecek gücü olduğu halde ödemek istemez..Ya da kim 1 lira borcu gecikme faizi, mahkeme masrafı, avukatlık ücreti falan filan ekleterek 10 lira ödemek ister??

 19. Ne gereği Var? diyor ki:

  Ayrıca yasal takibe ya da avukata düşmüş borcu olanlar bu aralar dikkat edin yasa çıkmadan avukatlar borcu tahsil edebilmek için eşya haczi işlemlerini hızlandırdılar.O yüzden borcunuzun takipçisi olun derim..Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin..

 20. ABDULAH diyor ki:

  slm taahüt ,hlalı gündemde mi ne zaman kalkar YÜKSEK OKUL ÖĞRENCİSİYİM zamanında ailemin zordurumda kaldığı için bilmeden imzaladım cezasını suçunu bilöiyordum şimdi hayatım söz konsu okul hayatım bitti geleceğim ALLAH C. C RIZASI İÇİN YARDIM EDİN KURTARIN BU DURUMDAN BENİ BEN,İM GİBİLERİNİ zordurumda kaldığım için imzaladım elden iki katını ödediğimiz halde kurtulmadık adamlar mahkemeye vermişler 3 ay verilmiş ne yapayım çözüm arıyorum DEVKETİN sağladığı geri ödemeli burs dışında imkanım yok YÜCE RABBİMİN VERDİĞİ BU CAN DIŞINDA

 21. esra diyor ki:

  bende bir arkadaşıma kefil olmuştum ama şimdi taksitlerini ödemiyor huzurum kalmadı bu durum sonucunda eşimdende ayrılmak zorunda kaldım. iyi niyetle yapılan bir kefillik başıma çok büyük iş açtı bu yeni çıkacak yasa bizleri korumuyormu

 22. himmet diyor ki:

  luutfen bilen biri varsa bana sooylesin eve haciz yasasi resmi gazetede onaylandimi yoksa henuz onaylanmadimi acil cevap bekliyorum avukat evime gelmis esyalari yazmis 10 gunsoonra gelip kaldiracagiz demis tesekkurler

 23. hektor diyor ki:

  avukatlar sadece bildiği tek bir şey varsa insanları nasıl zor bir duruma sokabileceklerini.Ancak bir tek bidikleri şey danışma ücreti için ne kadar çok alabilmektir.Bir danışma ücreti 500-600TL den başlıyor ve her saat başı için ekstra ücret alınıyor.Şimdi adaletten bahsediyor yazının başındaki sayın AVUKAT.Onların ALLAH ı da DİNLERİDE sadece para olmuş.Canları tehlikeye girdiği zaman başlıyor ne kadar dua biliyorlarsa hatim etmeye.Mesela bankaların haciz konusuna gelince vermek için ellerinden geleni yapıyor veya kredi kartınızmı var limitini size sormadan artırıyor ve siz sonra nasıl ödersiniz umurlarındada değil.Arkasından haciz üzerine haciz,cezasını cahil halk ceksin gerisi onlar için boş ve UMARIM bu haciz konusu cuma günü onaylanır ve resmi gazetede en ivedi bir şekilde yayınlanır.Harun beyin TUZU KURU anlaşılan .Tamam insanlar elbette borçlarını ödemek ister ama ona göre bir seçenek sunulur ama bizdeki zihniyet sadece HEP BEN HEP BEN başkasından bana ne.Benim başıma gelmediği sürece bana ne ama allah büyük.Kimin başına ne zaman ne geleceğini bilemez!!!!!!!!!

  • sex shop diyor ki:

   7 yil oldu iflas z her kapı caldığnıda kalbim yerinden cıkcak gibi oluyor icra eve gelecek diye piskolojim sağlığım bozul du aklım almıyor benim devletim ve insanlar dürümünü iyiken herkolaylığı gösteriyor düşünce darbe üstüne darbe inşallah bukanun cıkar bende benim gibilerde evimizde rahat ede devletimizın eli ile tacizden evimiz kurtulur

   sex shop,

 24. temel soner diyor ki:

  senin tuzun kuru şerefsiz eminim paran pılun babanın haram paralarından sana ve senin soysuz çocuklarına miras kalacak.inşallah bir gün sen parasız durumlara düşersinde hanyayı konyayı dürüstlüğü o zaman anlarsın . bu ülkede seni koruyamayacak kanunların esiri olarak ticaret yapan her vatandaş sonunda batmaya mecbur bir tek senin gibi tefeci ve vicdansızlar hariç.adını koyarken bilerek koymuşlar senin

 25. temel soner diyor ki:

  allah bu kanunu çıkaran lardan razı olsun bizleride düştüğümüz bu utanç verici durumlardan bir an önce kurtulmamızı nasip etsin.
  google da raif yüksel aydemir yaz yıllarca bir çok insana ekmek verip onun mutluluğunu yaşayıp sonra dolandırılıp mahkemelere düşerek mahkeme ile tanışmış 7 tane kredi kartı borcu ile icra takibine düşmüş insanı tanı.
  çok şükür insanlara akrabalarım hariç borcum yok, olsaydı herhalde sahtekar üçkağıtçı dolandırıcı damgasıda yerdik.
  insanın ağırına giden siz icracılardan köşe bucak kaçıp adres belli olmasın diye oy bile kullanamazken
  sayın dolandırıcı 2 ay içerde yatıp hakim tarafından davanın dışardan görülmesine karar verilip ve aylar süren dava sonucundada erteleme denen ve o insanın dışarı çıkmasını sağlayan kanunlarımızla o dolandırıcılık mesleğine devam edrken bizlerde karafatmalar gibi gece dışarı gündüz içeri misali dolaşalım…..
  başına gelmeyen bilmez dostlar allah düşmanımı bile bu durumlara düşürmesin diyorum.

 26. yavuz aksakallı diyor ki:

  Ben Devlet Memuruyum bir mağazadan alışveriş yaptım 2200 Lira borcum kalmıştı ödeyemedim adresim çalıştığım işyeri belli olmasına rağmen tebligat bana gelmedi muhtara verilmiş muhtar ise aradan 4 ay geçtikten sonra bana eve not bırakmış tabi tebligatı bulamadı 03.07.2012 tarih itibarıyla haciz memurları ve firmanın avukatı eve hacze geldiler yalvar yakar eşyalarımı yazdılar televizyon buzdolabı çamaşır makinası bulaşık makinası yazıldı borcum 4.500 lira olmuş eşim kalp spazmı geçirdi bu avukatlar para için herşey yaparlar ve 09.07.2012 tarihi itibarıyla parayı yatırmamı yoksaa eşyalarımın kaldırılacağını söylediler arkadaşlar sizden ricam Allah rızası için bu ev eşyası haczedilemez kanunu çıktımı çıkmadımı ben avukata böyle bir yasanın olduğunu söyledim henüz o kanun çıkmadı dedi bunu öğrenmek istiyorum sizlerden eğer yasa çıktıysa hangi tarihli resmi gazetede yayınlandığını bildirmenizi rica ediyorum şimdiden tşkl ederim

 27. serkan diyor ki:

  hepınıze ıyı geceler ben 2 sene once semt pazarından korsan cd satın aldım vel aldıgım sırada benı sen bunları satıyosun dıye aldılar 2 sene sonucunda benı sag olsun devletımız haksız buldu ve ceza verdı cezamı erteledı ama karsı tarafın avukatları davayı kazandık dıye bana 2200 tl borcunuzu 7gun ıcınde odemedıgınız taktırde hacız lslemı baslatacaz dıyo bugun doldu 7gun ben ne yapacam ustume bırsey yok evım kıra calısmıyorum zaten zor gecınıyorum bana bır yol gosterırsenız sevınırım

 28. halide esen diyor ki:

  slm mehraba babamım üzerine ev vardı babama aitti babam ocak2012 de refat etti arkada annem ve 4kardeş kaldık bu ev annemle ve 4kardeşe ayrıldı kardeşimin bitane borcudan dolayı bu evi gördüler borcu isteyen kişi bu yüzde evimiz hacize giiti ve evin içinde annem otururkene elimiz bağlandı hiç birşey yapamıyoruz borçda yükseliyo

 29. cemal@gmail.com diyor ki:

  umarım bu yeni uygulama bişeyleri değiştirir.

 30. mert diyor ki:

  Bu yasa süper yaa 6 aydır kira ödemiyorum elektrik su doğalgaz da 7-8 ay olmuştur bunlaru nasıl ödeyeceğim
  diye düşünüyordum desenize artık ödemekten kurtuldum yaşasın dar gelirli birazda zenginler
  kıvransın..ödemiyom hehehe….

 31. kenan diyor ki:

  Hani haciz kalkıyordu hepsi yalan bana geldi ve şimdi ne yapacağım bilmiyorum benim borcum 450ken şimdi olmuş1500

 32. kenan diyor ki:

  Umarim bir çare olan olur yoksa kafayı yiyeceğim

 33. eşya depolama diyor ki:

  Bence çok mantıklı çünkü yuva yıkmak o kadar kolay değil

 34. Saç Dökülmesi diyor ki:

  Kaliteli bir yazı olmuş, elinize sağlık

 35. bencede çok kaliteli yazı başarılar….

 36. Susan james diyor ki:

  Eğer bir işletme kredisi arıyorsun? bireysel kredi, ev kredisi, araç kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, teminatsız krediler, girişim sermayesi, vs .. herhangi bir sebep ya da bir banka veya finans kurumu tarafından bir kredi reddetti olmuştur. Işletmeler ve bireyler için% 3 faizli kredilerin ben düşük ve uygun faiz oranı, bir james parker, ben özel bir kredi duyuyorum. ilgi olurdu? Bize bugün ve bugün sizin kredi almak: happyloanlink@outlook.com

 37. şerife diyor ki:

  ayağınızı yorganınıza göre uzatın delikanlı olun borcunuzu ödeyin
  tanrı ne demiş kul hakkıyla karşıma çıkmayın

  • suleyman durmaz diyor ki:

   birgun gelir sanada kesatlik bulasir hastalik gelir islerin pisikolocin bozulur ekmek bulamaxsin elinden tutan olmaz annen bile birakir seni birak baskalarini ozaman gorursun sen

 38. Uçak Bileti diyor ki:

  3.07.2012 tarih itibarıyla haciz memurları ve firmanın avukatı eve hacze geldiler yalvar yakar eşyalarımı yazdılar televizyon buzdolabı çamaşır makinası bulaşık makinası yazıldı borcum 4.500 lira olmuş eşim kalp spazmı geçirdi bu avukatlar para için herşey yaparlar ve 09.07.2012 tarihi itibarıyla parayı yatırmamı yoksaa eşyalarımın kaldırılacağını söylediler . Haciz Olayı kalkmamış gibi .

 39. ibrahim diyor ki:

  başbakan diyorki 4 çocuk en az askeri ücretle 4 çocuğu nasıl geçindirecez sakın ALLAH rızkını verir demeyin ALLAH insana kafa vermiş akıl vermiş kullan diyor eyer derseniz rızkını verir o zaman ben 4 kişiyle evlenirim herbirinden 6 şar çocuk yaparım etti 24 çocuk 2 kişi anne baba 26 hadi geçin ALLAH rıskını verir ya de

 40. herbalife diyor ki:

  Hindistan’da yatırım şirketi hoş geldiniz, burada yatırım ve faturaları ödemek için borç paraya ihtiyacınız mali yardım büyük ihtiyacı olan müşterilere krediler sunuyoruz. Biz kredi başvurusu üzerine e-posta aldık, biz size% 2’nin altında faiz oranları ile kredi her türlü var olduğunu bilmek istiyorum, bu yüzden, kilo Euro cinsinden krediler sunuyoruz. ve $ .. krediler de maksimum güvenlik için sigortalıdır. Bu bizim öncelikli e-posta yoluyla bize ulaşın edilir: prestigecommunitycreditunion@gmail.com

  Kredi başvuru formları

  1) Tam adı:
  2) Ülke:
  3) Adres:
  4) temin etmektedir:
  5) Cinsiyet:
  6) Durum:
  7) Meslek ::
  8) Telefon:
  9), işyerinde iken.
  10) aylık gelir.
  11) Kredi Miktarı Gerekli:.
  Kredinin 12) Süre

  İLK YURTİÇİ

 41. herbalife diyor ki:

  Mantıklı olmuş bence ya. Allah sonumuzu hayırlı etsin bakalım. Ayrıca yazı ve bilgi adına teşekkürler.

 42. erotic shop diyor ki:

  bu millet bunların hepsini hak ediyor.

 43. Beto Alenjandro diyor ki:

  Güvenilir kredi sağlamak !!!

  Bu finansal zorluklar içinde insanlar için bir fırsattır ve hayatında mali kriz isteyenler, biz 30 yıl 5 ay süre ile 5,000,000 3,000 minimum 2% çok makul bir oranda kredi vermek biz mali zorluklar yardım vermek. kredilerin her türlü ülkeye Çok acı ve birçok başlangıç ​​kapsayan finansal destek için ihtiyacı çok bir iş çalıştırmak için gerekli işsiz ve mali yardım, vardır, hayat standartlarını iyileştirmek için yardıma mı ihtiyacınız var. Onların faturaları ve borçlarını Ben burada sizin için akıllıca bir karar var. Bizim kredi teklif dahil hiçbir teminat yoktur demektir teminatsız kredi olduğunu.

  Bir kredi arayan bir kişi olarak aşağıdaki aşağıdaki iletişim bilgilerini içeren bir kredi için başvurabilirler.

  İsim: Beto Alenjadro
  E-posta: standardloanagency@hotmail.com

  Selamlar,

 44. thomas taw diyor ki:

  bencede en mantıklısı olmuş.

 45. Susan james diyor ki:

  Bir işletme kredisi için arıyorsunuz? kişisel kredi, ev kredisi, araba kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, teminatsız krediler, girişim sermayesi, vs .. herhangi bir sebep ya da bir banka veya mali kurum tarafından bir kredi reddetti olmuştur. Ben işletmeler ve bireyler için% 3 faiz oranı kredi düşük ve uygun faiz oranı, bir james parker, ben özel bir kredi duyuyorum. ilgi olurdu? Bize bugün ve bugün sizin kredi almak: happyloanlink@outlook.com

 46. erotik shop diyor ki:

  bende ibrahim kardeşime katılıyorum .

 47. randy diyor ki:

  BENİM KREDİ VAR NASIL ANLATTIKLARI.
  Günün Kompleman, Benim adım Jimmy Wallace I,
  Ben Texas, ABD, bir seyir olmuştur ediyorum
  Ben son 5 ay ve her şey için nakit kredi
  O, beni onlara güven yapılan dolandırıcılığı bir sürü ve
  Günün sonunda, onlar olmadan paramı aldı
  karşılığında hiçbir şey vermeden, tüm umudum kayboldu, ben aldım
  şaşkın ve sinirli, o zaman benim için çok zor olur
  ailemi beslemek, yapmam gereken bir şey var istedim asla
  krediler online yine, bu yüzden bazı ödünç gitti
  Bir arkadaşına para, ona biten her şeyi anlattı
  ve ben yardımcı olabilir, sen dürüst bir tanıdığını söyledi
  bana yardımcı olabilir borç, sadece bir kredi aldı
  Bu nasıl uygulanacağına beni yönetti Bayan Doris Randy,
  o bana ne yaptı, ben de başvurdum, ama ben hiç düşünmedim
  Ben denedim ve benim için sürpriz ben kredi aldım
  48 saat içinde 87.000 $, ben değilim, inanamadım
  zengin ve tekrar mutlu ve çünkü ben Tanrı’ya teşekkür ediyorum
  Ben hala böyle onur kredi olduğunu sanmıyorum
  Dünya çapında yüksek oranları Dolandırıcılar hangi
  herkes için bu dürüst borç öneririz! Bu nedenle
  email’ve her zaman, bugün (quickcatchloan@gmail.com) onları temas.

 48. vibratörler diyor ki:

  Geçerli mali sorunları çözmek için acil bir borca ihtiyacım var mı?, sonra çözüm finansman ihtiyacı tüm sorunları için geldin yoksa.Ben %2 faiz oranıyla kredi vermeyin. Bana e-posta yolu ile harryjones714@gmail.com

 49. Susan james diyor ki:

  Merhaba,
  Bu Susan James, özel bir kredi borç veren kamuoyunu bilgilendirmek için bir mali fırsat herkese açık herhangi bir mali yardıma ihtiyaç olduğunu. % 3 faiz oranı net ve anlaşılır terimler ve bireyler, firmalar ve şirketler koşulları kredi vermek altında biz. E-posta usa bugün: (happyloanlink@outlook.com)

 50. ben diyor ki:

  Merhaba benim adım ABD’den Ben i onlar iyi oranı kredi sunan pek çok borç verenler tarafından scammed sonra bir kredi ile bana yardım Bu kredi firma size tanıtmak istiyorum, bu yüzden bir iş kredi veya kredi için arayan eğer ödemek için borcunu ödemek için faturaları veya kredi nazik kredinin bugün, @ gmail.com frankalexloanlender temas ve sorun bitecek, ben onlar sayesinde bana yaptığı gibi size yardımcı dua,

 51. fred diyor ki:

  Eğer bir kredi için mi arıyorsunuz? Yoksa bir veya daha fazla nedenlerle bir banka ya da finans kurumu tarafından bir kredi reddetti vardı? Burada sizin kredi çözümleri için doğru yerdesiniz! % 2 düşük ve uygun faiz oranı şirketler ve bireyler için Krediler Scotiabank Yatırım hibe kredileri. E-posta ile bize ulaşın Bugün:financialservicesloan202@gmail.com

 52. sex shop diyor ki:

  Eğer bir kredi için mi arıyorsunuz? Yoksa bir veya daha fazla nedenlerle bir banka ya da finans kurumu tarafından bir kredi reddetti vardı? Burada sizin kredi çözümleri için doğru yerdesiniz! % 2 düşük ve uygun faiz oranı şirketler ve bireyler için Krediler Scotiabank Yatırım hibe kredileri. E-posta ile bize ulaşın Bugün: financialservicesloan202@gmail.com

 53. erotik shop diyor ki:

  Kredi gibi herhangi bir mali yardım etmek ister misin?Evet, eğer bize daha fazla bilgi için brent.timmons@Ymail.com e-posta…

 54. sex shop diyor ki:

  Eğer bir kredi ihtiyacınız veya işlerini genişletmek ya da faturaları ödemek için, ev refinance için öğrenim ücretini ödemek ister misiniz? Biz kredi konsolidasyon departmanı, iş kredileri, ev kredileri yeniden finanse, araç kredileri, bireysel krediler, okul ve toplum teklif

 55. yazıların ve yorumların çoğu mantıklı geldi bana …

Bir Cevap Yazın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Copyright © 2003-2014 Bölge Gazetesi Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kulanılamaz.
Portal Teması : Wptr.Co